Opleiding & Registratie

Opleidingen

 

  • Medische Basiskennis op basis van PLATO-eindtermen; CECZ
  • Traditionele Europese Natuurgeneeskunde (TEN) / Fytotherapie; Academie voor Natuurgeneeskunde Hilversum.
  • Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) / Acupunctuur; Academie voor Natuurgeneeskunde Hilversum.
  • Dorn /Breuss methode; Dorn Instituut Idelette Eijgelaar Ommen.
  • Complementaire darmdiagnostiek en therapie; Opleiding CAM & RP Vitamino Analytic Utrecht.
  • Natuurgeneeskundig Gezondheidsadvieur; Stichting Orthotes Amersfoort.
  • Opleiding Natuurgeneeskundig Reflexzonetherapeut; Voetreflex Opleiding de Wouden Almelo.
  • Confectie-technologie; Mr Koetsier Amsterdam.

Cursussen

Jaarlijks volg ik verschillende bij- en nascholingen.

Inmiddels heb ik diverse cursussen gevolgd op het gebied van kosmische trillingstherapie, energetische healing, reguliere medische basiskennis, EHBO en reanimatie, schröpfen, moxatherapie, Hara-krachtcentrum, gynaecologie & acupunctuur Qing Bai, auriculotherapie (ooracupunctuur), fytotherapie, diverse massages, Bioenergie Therapeut Kryonschule, Eckhart Tolle Teachings, Inelia Benz Spiritual Ascension 101 Course, Trinfinnity Academy School for Enlightenment and Empowerment – Bentinho Massaro, Bashar Communications, ooracupunctuur & verslavingen.

Registratie

Beroepsvereniging

Een beroepsvereniging waarborgt de bekwaamheid en betrouwbaarheid van een zorgverlener binnen de Natuurlijke Gezondheidszorg. Ze verlangt van de aangesloten leden een afgeronde natuurgeneeskundige beroepsopleiding op HBO niveau inclusief westerse medische basiskennis op HBO niveau. Aan de leden worden verplichte na- en bijscholingseisen opgelegd.

Centrum Natuurgeneeskunde & Acupunctuur is aangesloten bij de erkende beroepsvereniging Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de Natuurlijke Geneeskunst (NWP). Deze beroepsvereniging is vanuit een kwaliteitsbeleid uitgegroeid tot een keurmerk voor natuurgeneeskundige beroepstherapeuten. Zie ook: Vergoeding.

Lidmaatschapsnr.
P1535

HBO Register Therapeut BCZ®

Via de beroepsvereniging ben ik gecertificeerd en geregistreerd als HBO Register Therapeut Aanvullende Gezondheidszorg bij Stichting HBO Register van Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Deze registratie is een kwaliteitskeurmerk voor arts en therapeut in de Natuurlijke Gezondheidszorg.

Licentiecode RBCZ:
709150R

Kwaliteit

Om de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de Natuurlijke Gezondheidszorg te waarborgen ben ik uiteraard ook geregistreerd bij Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) en Koepel (KAB).

Open Whatsapp
Heb je een vraag?
Hallo!
Kan ik je ergens mee helpen?

Ik beantwoord je vragen graag zo snel mogelijk via Whatsapp