Energetische therapie

Het is mijn overtuiging dat alles – een bepaalde vorm van – bewustzijn heeft. Via dat bewustzijn is alles met elkaar verbonden op verschillende niveaus: energiefrequenties.

Alles zendt altijd een eigen unieke energiefrequentie uit. Wij mensen ook. Deze unieke frequentie is voelbaar: “je zit lekker in je vel” zowel lichamelijk als je manier van denken en je emoties. Je voelt je enthousiast, vrij, creatief, tevreden, liefdevol enz.

(On)bewust kunnen we blokkades in ons energetische veld creeren. De levensenergie stroomt niet meer vrij. Er kunnen allerlei klachten ontstaan zowel lichamelijke maar ook in ons gevoel. Denk aan depressie, angst, irritaie, eenzaamheid enz.

Energetische behandeling

 

Als alles energie is, beschikken voorwerpen dus ook over energiefrequenties.

 

Je kunt helende en/of harmoniserende energiedragers met hoge energietrillingen in het energetisch veld brengen. Bijvoorbeeld door ze op chakra’s, meridianen enz. neer te leggen. Hierdoor krijg je de mogelijkheid om die hogere energiefrequentie over te nemen.

 

Tijdens een energetische behandeling maak ik o.a. gebruik van:

 

 

Deze behandeling komt niet in aanmerking voor vergoeding.