Werkwijze

Kennismakingsgesprek

 

Wanneer je nog niet zeker weet of je bij ons aan het juiste adres bent voor een behandeling kan je gebruik maken van een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Na dit gesprek bepalen we samen of een behandeling zinvol zou kunnen zijn en welke behandelmethodes hierbij betrokken kunnen worden.

 

Goed om te weten

 

Een behandelingstraject gebeurt altijd op basis van vrije wil en eigen verantwoordelijkheid. Het dient nooit ter vervanging van enige vorm van behandeling of therapie van een reguliere arts / specialist enz.

Omdat ik geen arts ben, stel ik geen diagnoses. Daarvoor verwijs ik u naar uw huisarts. Aangezien ik voorstander ben van een open samenwerking adviseer ik iedereen sowieso om de behandelend (huis)arts, specialist en/of therapeut enz. op de hoogte te brengen van een (mogelijk) behandelingstraject bij ons.

 

Intake / 1ste consult of behandeling

De intake is erop gericht om meer inzicht te verkrijgen waar lichaam, geest en/of ziel uit balans zijn geraakt.

We praten tijdens dit consult over jouw klacht(en) en symptomen maar ook komen je gevoelens, emoties, denkpatronen, jouw passies en uitdagingen aan de orde.

Als er aanleiding voor is maak ik ook gebruik van een aantal andere diagnosetechnieken zoals een bloeddrukmeting, oogdiagnostiek, pols- en tongdiagnostiek.

Vervolgconsult / behandeling

Tijdens de vervolgconsulten bespreken we het verloop van de behandeling gezien jouw klacht(en).

Meestal geef ik je ook tips en (voedings)adviezen om zelf in je leven toe te passen. Op deze manier werk je naast de behandeling ook zelf bewust aan het stimuleren en herstellen van het zelfherstellend vermogen van je lichaam, geest en ziel.

Mocht er tijdens de behandeling aanleiding zijn om je naar andere vormen van diagnose of hulpverlening te verwijzen zal ik dit altijd met je bespreken.

 

Telefonisch contact

Als je naar aanleiding van een consult vragen hebt kan je me altijd bellen.

Zoals je zult begrijpen, neem ik tijdens een consult de telefoon niet op, maar je bent vrij om de voicemail in te spreken. Je kunt je vragen natuurlijk ook altijd per e-mail stellen.