Traditionele Europese Natuurgeneeskunde (TEN)

Ieder mens heeft van nature de neiging, om bij een verstoring, weer in balans te willen komen. Dit is het zelfgenezend vermogen. We streven o.a. naar gezondheid en levensgeluk met als motor onze levenskracht, Qi, prana enz. Als er een verstoring aanwezig is heeft de natuurgeneeskunde als doel een zo klein mogelijke prikkel te geven om tot zelfherstel te komen. Als prikkel wordt bedoeld “dat wat de natuur ons te bieden heeft”. Denk hierbij aan planten, bloemen, voeding, lichaamsgerichte behandelingen enz.

Vier elementen Vuur, Aarde, Water, Lucht

De mens wordt binnen de natuurgeneeskunde gezien als holistisch geheel. Dit houdt in dat alle verstoringen, zowel lichamelijk, ego, mentaal, emotioneel en spiritueel, met elkaar samenhangen en op alle lagen behandeld worden. Mijn manier van werken is hierop gebaseerd. Eerst worden alle aanwezige klachten en symptomen in kaart gebracht. Hierbij maak ik gebruik van het denkkader dat onze gezondheid, karakter, leefstijl, ziektepatroon enz. wordt beïnvloed door het krachtveld gevormd door 4 lichaamssappen (humores). Ieder mens heeft een eigen balans van de vier lichaamssappen waarbij meestal een van de lichaamssappen overheerst. Dit resulteert in de 4 temperamenten: Cholerisch, Melancholisch, Flegmatisch en Sanguinisch temperament; waarbij elk temperament verwijst naar een lichaamssap (gele gal, zwarte gal, slijm, bloed), een combinatie van natuurkwaliteiten (Warmte, Droogte, Koude, Vocht) en staat voor een bepaald element (Vuur, Aarde, Water, Lucht). Meer informatie over mijn werkwijze is te lezen in het hoofdstuk werkwijze.

Wanneer voor natuurgeneeskunde kiezen?

Er zijn heel veel indicaties waarbij natuurgeneeskundige behandelingen ingezet kunnen worden. De nadruk ligt op bevordering van de gezondheid en de preventie, en niet op bestrijding van een ziekte. Mocht u vragen hebben over uw klacht(en) bel /e-mail dan gerust voor informatie of vraag een kennismakingsgesprek aan. Aan de hand van uw specifieke klacht(en) wordt gekeken welke (combinatie van) behandeling(en) het meest geschikt is. Denk hierbij aan kruiden en bloesems, maar bijvoorbeeld ook aan lichaamsgerichte behandelingen, zoals massage en reflexzonetherapie.