Energetische therapie

Het is mijn overtuiging dat alles – een bepaalde vorm van – bewustzijn heeft. Via dat bewustzijn is alles met elkaar verbonden op verschillende niveaus: energiefrequenties.

Alles zendt altijd een eigen unieke energiefrequentie uit. Wij mensen dus ook. Deze unieke frequentie is voelbaar: “je zit lekker in je vel” zowel lichamelijk als je manier van denken en je emoties. Je voelt je enthousiast, vrij, creatief, tevreden, liefdevol enz.

Vanuit dit energetische veld kunnen allerlei klachten ontstaan als we blokkades creëren in de energiestroom. De energiefrequentie wordt dan lager dan onze werkelijke unieke frequentie. Dit kan worden uitgedrukt in lichamelijke klachten maar ook als depressie, angst, het gevoel van niet verbonden zijn.

Energetische behandeling

Als alles energie is, beschikken voorwerpen dus ook over energiefrequenties.

Je kunt helende en/of harmoniserende energiedragers met hoge energietrillingen in jouw energetisch veld brengen. Bijvoorbeeld door ze op chakra’s, meridianen enz. neer te leggen. Hierdoor krijg je de mogelijkheid om die hogere energiefrequentie over te nemen.

Tijdens een energetische behandeling maak ik o.a. gebruik van:

  • (Edel)stenen
  • Symbolen
  • Lichaamskristallen
  • Kleuren
  • Engelen

Deze behandeling komt niet in aanmerking voor vergoeding.